Cookies- en privacyverklaring

Ik respecteer de privacy van mijn klanten, cliënten en websitebezoekers.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over Van der Sterren Onderwijs Ondersteuning

Ik ben verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens in de zin van de AVG.

Mijn bedrijfsgegevens zijn:

Van der Sterren Onderwijs Ondersteuning
Meidoornstraat 15
5253 EA Nieuwkuijk
KvK 81324529

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of informatie wil over een van mijn diensten, word je gevraagd om je gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;

Met welk doel gebruik ik de gegevens?

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer jij mij rechtstreeks een e-mail stuurt of het contactformulier invult, zijn jouw naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je van een reactie te kunnen voorzien.
 • Voor een offerte- of informatieaanvraag, gebruik ik je gegevens om de offerte te kunnen maken of je aanvraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld.
 • Ben je klant, dan worden je naam en/of bedrijfnaam en e-mailadres door mij gebruikt voor het versturen van informatieve e-mails en nieuws. Je adresgegevens worden gebruikt voor facturatie.

Door je gegevens in te vullen in het contactformulier, door het sturen van email of door je te registreren voor het beveiligde gedeelte van de website geef je mij toestemming om je gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Een aantal van deze gegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst vast te leggen, als ik werkzaamheden voor je uit ga voeren of coaching voor je verzorg.

Met wie deel ik je gegevens?

Je persoonsgegevens worden met niemand gedeeld!

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Mijn email-server draait op de servers waar ook de hosting van de website is ondergebracht: Siteground. Omdat IMAP is ingesteld op de mailserver, worden alle berichten bewaard op de servers van Siteground. De verwerkersovereenkomst met Siteground is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Siteground. Hierin zijn duidelijke afspraken vastgelegd.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (website), zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Als trainer/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe en hoeveel bezoekers de website gebruiken, gebruik ik Google Analytics. Op basis van geanonimiseerde gegevens kan ik de website optimaliseren. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je persoonlijke- of bedrijfsgegevens daarom niet herleiden.

 • er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • gegevens worden anoniem verwerkt;
 • alle opties in Google Analytics om ‘gegevens te delen’ zijn uitgeschakeld;
 • ik gebruik geen andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics-cookies.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op deze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.marianvandersterren.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Voor de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website verwijs ik je naar betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik je ze van je heb ontvangen.

Klantgegevens in het administratie-systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Zijn er wettelijke verplichtingen die eisen dat je gegevens langer bewaard moeten worden en/of beschikbaar moeten blijven dan kan hiervan worden afgeweken.

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.

Je kunt je verzoek sturen naar: info@marianvandersterren.nl

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen.

Toekomstige wijzigingen hebben uitsluitend als doel om meer of duidelijker uitleg te geven over de manier waarop ik met je gegevens omgaan.

Marian van der Sterren
23 januari 2021

www.keuze-maken.nl

Elke dag samen een stukje beter

Snel naar

Handig

Geregistreerd docent CRKBO

Image

Contactgegevens

Van der Sterren
Onderwijs Ondersteuning
Meidoornstraat 15
5253 EA Nieuwkuijk

KvK 81324529

Copyright © 2024 www.marianvandersterren.nl.

Logo door: Didi Cools         Beheer & Ontwikkeling door Fun2DeSign